Uzin Utz AG

Vragen?

We helpen graag

[UZIN Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Verkoop Buitendienst

Waar verkrijgbaar

Waar verkrijgbaar?

Vragen?

We helpen graag

[UZIN Netherlands] Flyout

Contact

Algemeen / Bestellingen

Verkoop Buitendienst

Waar verkrijgbaar

Waar verkrijgbaar?

Opslag, transport en verwerking in de herfst en winter

Als u zich aan deze richtlijnen houdt, dan kunnen problemen zoals lange droogtijden of onvoldoende doorharding, worden voorkomen.

's Winters heb je vaak lage temperaturen (vooral ’s nachts) en een lage luchtvochtigheid. Bij natte omstandigheden buiten kan de luchtvochtigheid juist in deze periode flink oplopen. Deze weersomstandigheden kunnen een nadelig effect hebben op de droogtijd van onze producten. Aangezien bijverwarmen en ventileren vaak niet meer mogelijk is, dient de temperatuur van de vloer en de ruimte optimaal te zijn.  

Opslag en transport
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u alle producten tijdens opslag en transport tegen kou (<2°C) dient te beschermen. Bestel uw producten op tijd, zodat ze kunnen acclimatiseren in een daarvoor geschikte ruimte en vervolgens bij een optimale temperatuur verwerkt kunnen worden.

Verwerking
Bij gebruik van UZIN producten in de winter geldt het volgende:
•  Vloertemperatuur minimaal 10 °C (ook 's nachts)
•  Verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C
•  Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.V.) 75%

Lagere temperaturen en/of een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Daarnaast hebben lagere temperaturen ook invloed op de doorharding en dus op het moment waarop de vloer belast kan worden. Daarom stellen de meeste vloerbedekkingleveranciers dezelfde eisen voor de verwerking van hun producten.
 
LET OP
Er zijn producten die andere omstandigheden vragen. Voor de B-component van 2-componenten kleefstoffen en PU-egalisaties geldt bijvoorbeeld dat zij beschermd moeten worden tegen kou (<10°C). Voor de exacte temperatuur en luchtvochtigheid per product verwijzen wij u naar onze productbladen.
 
Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze technische advieslijn (053) 573 73 93.

Uzin Utz AG

Let op. Afhankelijk van het land dat je kiest, word je doorgestuurd naar de startpagina van het betreffende land. De verantwoordelijke contactpersoon vind je op de pagina met contactgegevens.